Jumat, 16 April 2021

Muhammad bin Zakariya Al-Razi

Ilmuan Muslim Terbesar dan Terhebat Sepanjang Sejarah

Zakariya Al-Razi (864-930